Informacji o wolnych lokalach udziela Kierownik CPiAZ- Ryszard Lipiec
 pod numerem telefonu 41 248 03 70
   


2016-08-08
Nowy podatek w działalności gospodarczej pojawi się już od 1 września 2016 r.

Podatek, o który mowa to podarek wprowadzony ustawa z 6 lipca i dotyczy obrotu w sprzedaży detalicznej. Był on już zapowiadany od pewnego czasu i dużym niepokojem oczekiwany przez kupców. Ustawa ostatecznie określiła  formalne i materialne elementy konstrukcji nowej daniny publicznej. Jest to podatek o charakterze przychodowym i zależy od wielkości sprzedaży detalicznej towarów.  Obejmie on podatników, którymi  są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Przez sprzedawców detalicznych rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej.

więcej...

2016-07-07
Konferencja - pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Staraniem Agencji Rozwoju Lokalnego w dniu 6 lipca 2016 roku odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca, konferencja, której głównym tematem były możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w planach rozwoju inwestycyjnego swoich firm, zakładających poprawę efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

więcej...

2016-05-16
Rozwój przedsiębiorczości-konferencja

W dniu 13 maja odbyła się kolejna konferencja szkoleniowo informacyjna z cyklu poświęconego środkom finansowym na rozwój przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej...

2016-05-06
Przedsiębiorco!

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja br. w godzinach 12:00-14:30 w budynku Ministerstwa Rozwoju.

więcej...

2016-05-04
Wsparcie dla przedsiebiorców

W dniu 29 kwietnia o godzinie 1500 zakończył się, krótko trwający, bo tylko jeden miesiąc okres naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim w ramach działania 2.5 RPO Świętokrzyskie „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

więcej...

2016-04-25
Projekt dotacyjny na założenie działalności gospodarczej - mamy jeszcze wolne miejsca

Projekt dotacyjny na założenie działalności gospodarczej - mamy jeszcze wolne miejsca

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa współpracownikom, interesantom oraz osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej  informacji na temat wsparcia do 32200,00 zł/os,

więcej...

2016-04-21
Entrepreneurship support reinvented

W imieniu zarządu SOOIPP serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu "Entrepreneurship support reinvented", które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip, w dniach 17-19 maja 2016


 

więcej...

2016-04-08
Dodatkowe nagrody i tańsze wejściówki dla startupów!
Trwa rekrutacja do infoShare Startup Zone 20 tysięcy euro dla najlepszego startupa i nawet 1 milion euro w inwestycji dla wyróżniających się firm. O to powalczą uczestnicy infoShare Startup Contest w maju. Jednak to nie wszystko! Organizatorzy: Fundacja infoShare i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER podnoszą stawkę! Najlepszy polski startup weźmie udział w kolejnej globalnej rywalizacji – Creative Business Cup. Z tej okazji przedłużona zostaje, do 20 kwietnia, rekrutacja do konkursu i całej Startup Zone. Startupy mogą także skorzystać z rabatu w wysokości 50%. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: https://infoshare.pl/startup-zone

2016-04-07
Firma Deloitte

Firma Deloitte wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi obecnie drugi etap badania analizującego polski ekosystem startupów. Celem realizowanej części jest określenie wpływu startupów na gospodarkę Polski, między innymi dzięki odpowiedziom uzyskanym poprzez poniższą ankietę.

więcej...

2016-03-29
Nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych PO WER 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30 marca do 31 maja 2016. więcej informacji na stronie parp.gov.pl 
 


ARCHIWUM NEWS